SOB
Jul 2nd

Računovodstvo in računovodski servis ...

Klasični stereotip, da je računovodstvo dolgočasno, že dolgo ne velja več, razen za tiste, katerim so dolgočasne tudi številke. V današnjih časih se z pojmom računovodstvo praktično srečujemo na vsakem koraku, le da se tega ne zavedamo. Mogoče bi lahko rekli, da je računovodstvo le malce bolj dolgočasno zbiranje in urejevanje podatkov, ko pa so podatki prikazani v računovodskih izkazih, pa dolgčas zamenja pestrost številk. To je trenutek, za katerega bi lahko rekli, ko številke enostavno spregovorijo. To je trenutek, ko računovodstvo nastopi ko celovita veda, ki zahteva sposobnosti zrele presoje, logičnega mišljenja in dobrega razumevanja situacije.

Kako je organiziran poslovni sistem, kot je na primer podjetje, in kje je računovodstvo spada znotraj njega, je osnova za razumevanje, zakaj je računovodstvo pomembno in kakšna je pravzaprav njegova glavna naloga. S tem, ko se spoznavajo poslovni sistemi glede na predmet in področje delovanja ter posamezne funkcije poslovnih podsistemov (oddelkov v podjetju), dobimo sliko oziroma predstavo o tem, kakšna je vloga podjetja v družbenem okolju ter kakšne so naloge zaposlenih v podjetju oziroma katero naj bi potekalo v okviru posameznega poslovnega podsistema. Z opredelitvijo osnovnih nalog za računovodstvo in računovodski servis in njegove delitve spoznavamo osnovno razliko med računovodstvom in knjigovodstvom, prav tako pa se spoznavajo tudi ostale tri dejavnosti za računovodstvo. Kdo vse so uporabniki računovodskih informacij in katera računovodstva oziroma računovodski servis pripravlja informacije za posamezno skupino uporabnikov. Pomembno je tudi poglobljeno in aktualno poznavanje računovodskih načel in zakonodaje, po katerih se morajo ravnati računovodje ali računovodski servis ter knjigovodske listine, ki računovodjem predstavljajo temelj za knjiženje poslovnih dogodkov in nadaljnjo obdelavo podatkov.

Moderno računovodstvo, kakršnega poznamo danes, se je razvilo na podlagi tako imenovane beneške metode. Pomembni sta predvsem dve: dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodstvo in osnovno bilančno načelo, da je vrednost sredstev enaka obveznostim do virov sredstev.


Podaj svoje mnenje