SRE
Mar 2nd

Denarne verige ...

Bi si radi na hitro ustvarili pasivni dohodek in si zagarantirali svojo lastno pokojnino? Ste naleteli na sicer nepoznano agencijo za trg z vrednostnimi papirji ali za trg z valutami (forex), ki vam jamčijo za visok dobiček z visokimi obrestmi brez tveganja in možnosti izgube? Previdno! Zadnje čase je veliko medijskega “pompa” okoli raznolikih denarnih verig (poznanih tudi kot denarne piramide oz. piramidne sheme) – na to opozarjata tudi Policija in pa Agencija za trg z vrednostnimi papirji (ATVP).
Človeška piramida

Kaj so denarne verige?

Denarna veriga je poslovni model, ki obljublja visoke donose z vpisovanjem novih članov. Sama ideja sistema je, da se vpišemo (seveda je ob vpisu nujno plačilo “vpisnine”) in povabimo ljudi, ki bodo sledili temu vzorcu – torej, vpis skupaj s finančnim vložkom in iskanje ljudi za naslednji nivo. Ves vplačan denar pa se razdeli med ljudi, ki so vpisani pred vami, namesto da bi se investiral v produkte in storitve, ki bi jih sistem lahko tržil.

Kako prepoznate denarno verigo?

Denarno piramido lahko prepoznamo po sledečih lastnostih (povzeto po www.financnahisa.si):

  • obljubljeni donosi so izredno visoki,
  • pristopniki naj ponovno vlagajo prejeti dobiček,
  • udeleženci naj stalno iščejo in privabljajo nove člane,
  • naslov spletne strani podjetja se pogosto spreminja, prav tako podjetje nima svojega naslova oz poslovnih prostorov,
  • ponudnik denarne verige vlagatelju ne daje časa za razmislek in da informacije varuje kot skrivnost

Kaj pravi zakonodaja glede denarnih verig?

Same denarne piramide pa ne samo, da so prevara ki nima dolgoročnega potenciala in vedno zaslužijo le tisti “na vrhu”, so tudi prepovedane z zakonom – konkretno gre za kršitev 212. člena Kazenskega zakonika, ki se glasi:

Velika tatvina

212. člen

(1) Storilec tatvine iz prvega odstavka prejšnjega člena se kaznuje z zaporom do petih let:

1) če je storil tatvino tako, da je z vlomom, vdorom ali z drugačnim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto stavbo, sobo, blagajno, omaro ali v druge zaprte prostore;

2) če je storilo tatvino dvoje ali več oseb, ki so se združile zato, da bi kradle;

3) če je storil tatvino na posebno predrzen način;

4) če je imel pri sebi kakšno orožje ali nevarno orodje za napad ali obrambo;

5) če je storil tatvino ob požaru, povodnji ali podobni naravni nesreči;

6) če je storil tatvino tako, da je izrabil nemoč ali nesrečo drugega.

(2) Enako se kaznuje storilec tatvine, če je ukradena stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali naravna vrednota ali če je ukradena stvar velike vrednosti in je šlo storilcu za to, da si prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti.

(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena pridobljena stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali stvar velike vrednosti in je šlo storilcu zato, da si prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Primerjava sistema z ostalimi sistemi

Kljub omenjeni obliki finančne prevare pa je zelo podobna shema mrežnega marketinga, ki je pa za razliko od denarne verige čisto legitimna in legalna. Več o mrežnem marketingu in primerjavo z denarnimi verigami pa v eni od naslednjih objav.


Podaj svoje mnenje